Regulamin przewozu osób

 

Warunki ogólne

 

1. W momencie dokonania rezerwacji Pasażer zawiera umowę przejazdu 

2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o ważny bilet zakupiony przez internetowe kanały sprzedażowe, dostępne na stronie Przewoźnika.

 

3. Cena zakupionego biletu jest kwotą brutto.  

 

4. Przewoźnik wykonuje tylko przejazdy międzynarodowe. 

 

5. Przejazdy są wykonywane na terenie podanym na stronie internetowej Przewoźnika. W przypadku zaznaczenia przez Pasażera, miejsca innego niż na zaznaczonej mapie, dostępnej na stronie Przewoźnika, przejazd zostanie anulowany a pieniądze zwrócone w całości. 

 

6. Po wcześniejszym uzgodnieniu Pasażera z Przewoźnikiem, istnieje możliwość przejazdu w inne miejsca, niż te na mapie. 

 

7. Pasażer posiadający bilet, zobowiązany jest stawić się 10 min przed planowanym przyjazdem busa. 

 

8.Jeżeli Pasażera nie będzie na miejscu o wyznaczonej godzinie odjazdu, Przewoźnik zobowiązuje się do odczekania 10 min na przyjście Pasażera. Jeżeli Pasażer nie pojawi się będzie to, równoznaczne z anulowaniem przejazdu. W takiej sytuacji Pasażer nie może domagać się zwrotu pieniędzy za przejazd. 

 

9. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca. 

 

10. Pasażer jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie.

 

11. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania przejazdu i dostarczenia bagażu w wyznaczone przez Pasażera miejsce. 

 

12. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przyjechać po Pasażera i zawieść go na miejsce w określonych godzinach. Zważywszy jednak na specyfikę transportu z adresu pod adres, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godzin przyjazdu i odjazdu. Godziny te nie są objęte gwarancją, Pasażer nie może z tego tytułu domagać się reklamacji. 

 

13. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (m. in. klęsk żywiołowych, nieprzejezdnych dróg lub zamknięcia granic).  

 

14.  Pasażer, podczas podróży, zobowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie wymagane dokumenty. 

 

15.  Podczas podróży pasażer zobowiązany jest zachowywać się w sposób należyty, nieutrudniający jazdy innym uczestnikom przejazdu. 

 

16.  W trakcie podróży obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz palenia papierosów. 

 

17.  W przypadku, gdy Pasażer nie przestrzega regulaminu, kierowca ma prawo odmówić wykonania lub dokończenia przewozu. 

 

18.  Jeśli przejazd nie zostanie wykonany lub dokończony z winy Pasażera, Przewoźnik nie ponosi w takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności. 

 

19. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu na 2 dni przed planowym transportem, w przypadku nie zebrania wystarczającej ilości pasażerów. W takim przypadku Pasażer zostanie o tym poinformowany, a pieniądze w całości zostaną zwrócone na konto Pasażera w przeciągu 2 dni. 

 

20. Pasażer ma prawo do odwołania przejazdu nie później niż na 2 dni przed planowanym odjazdem. W takim przypadku zwrócona kwota na konto Pasażera, będzie wartością 20% ceny zakupionego biletu. 

 

21. Pasażer odpowiada w pełni za wyrządzone szkody Przewoźnikowi, lub innym Pasażerom. 

 

22.  Dzieci do 15 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 15 -18 lat, mogą podróżować samodzielnie, ale muszą mieć przy sobie "Upoważnienie do przewozu niepełnoletniego pasażera" podpisane przez rodzica lub osobę prawną. 

 

23.  Dzieci do 150 cm wzrostu muszą podczas całej jazdy przebywać w fotelikach. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika. 

 

24. Przewoźnik nie sprawuje opieki nad osobami niepełnoletnimi, również tymi, które podróżują samodzielnie. 

 

Bagaż

 

1. Przewoźnik zobowiązuje się do bezpłatnego przewiezienia jednej sztuki bagażu Pasażera o wymiarach nieprzekraczających 80 x 50 x 30 i wagi 25 kg, umieszczonego w bagażniku samochodu. 

 

2. Pasażer w ramach ceny zamówionego biletu, może również przewieść jeden bagaż podręczny do 5 kg, który będzie mieścił się pod fotelem. Rozmiar tego bagażu nie może utrudniać podróżowanie innym Pasażerom. 

 

3. Bagaż przewożony w luku bagażowym, powinien być opisany imieniem i nazwiskiem. 

 

4. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu Pasażera, jeżeli nie będzie on spełniał wymogów zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

5. Istnieje możliwość przewiezienia większej ilości bagażu, lecz wymaga to uzgodnienia wcześniejszego z Przewoźnikiem. Za dodatkowy bagaż może być dodana większa kwota za przejazd. 

 

6. Wszelkie rzeczy wartościowe, powinny być przewożone przez Pasażera w bagażu podręcznym. 

 

7. Zabrania się Pasażerom przewożenia rzeczy, które mogą zagrażać innych osobom. Za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania tego zakazu, odpowiada Pasażer. 

 

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż znajdujący się w busie. 

 

9. Zabrania się przewozu zwierząt w samochodzie. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od tego zakazu. 

 

10. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za zawartość swojego bagażu. Odpowiada osobiście za niego, przed służbami granicznymi.

 

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje związane z umową przewozową należy kierować na: reklamacje@drivebus.pl

 

2. Przewoźnik przyjmuje reklamację w terminie 30 dni od zaistniałej sytuacji.

 

3. Przewoźnik rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

4. Wszelkie pozostawione rzeczy Pasażera, będą przechowywane przez Przewoźnika przez okres 2 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapłać bezpiecznie: